تیغ بیستوری چیست؟

تیغ بیستوری، نمونه ای از تیغه ها است که در بخش های مختلف درمانی از آن استفاده می شود. شاید یکی از اساسی ترین مکان هایی که این تیغه مورد استفاده قرار می گیرد، اتاق عمل جراحی باشد. جنس این تیغه از استیل کربن است و در شماره های متنوع و زیادی شما می توانید تیغ بیستوری را مشاهده کنید. هر شماره مربوط به کار خاصی است و مثل هر انگشت دست شما که وظیفه خاصی دارد، کار خاصی را انجام می دهد. دسته های این تیغ ها بر اساس ساختار آن ها بر روی تیغه ها قرار گرفته اند و به تیغه ها برای کارکرد بهتر کمک می کنند. دسته ای از تیغه ها با دسته شماره 3 و 7 مطابقت دارد و دسته دیگری از تیغه ها با دسته 4 و 6 مطابقت خواهد داشت.

تیغ بیستوری چیست؟

سابقه استفاده از تیغ بیستوری، به سال ها قبل در زمان آغاز جراحی بر روی بدن انسان باز می گردد.

کاربرد تیغ بیستوری

شاید این سوال برای شما ایجاد شده باشد که چرا به این تیغه، تیغ بیستوری گفته میشود. علت این نامگذاری مربوط به بیان نام این تیغه در زبان فرانسوی دقیقا به همین نام است. بر اساس نوع جراحی از تیغ بیستوری متفاوتی استفاده می کنند. شماره هایی که به آن ها اشاره کردیم، در جراحی های متفاوت بکار گرفته می شود و از آن ها برای انجام جراحی های سخت نیز استفاده می شود.

انواع تیغ بیستوری

تیغ بیستوری شماره 3 در جراحی های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد و در بیش تر جراحی های سرپایی از آن بهره می برند. تیغ شماره 11 در عمل های جراحی بسیار ساده و سطحی در حد یک حجامت ساده کاربردی می باشد. برخی تیغه های خاص از دسته های شماره 3 و 9 برای جراحی های خاص استفاده می کنند. همچنین تیغ های خاصی با دسته های 6 و 4 مطابقت دارند و برای اعمال جراحی مختلف از آن بهره می برند. تیغ بیستوری شماره 23 برای مواردی مثل کالبد شکافی استفاده می شود. پس همان طور که به خوبی مشاهده می کنید، این تیغه ها حتی در زمان مرگ ممکن است فردی را تعقیب کرده و به نوعی در همه جا کاربردی باشند. شاید تنوع این تیغه ها و کاربردهای گسترده آن برای شما عجیب باشد. اما باید بدانید که این تیغه ها می توانند نجات بخش بوده و جان کسی را نجات دهند یا این که در دستان فردی ناکارآمد، سبب مرگ بیمار شوند. همه آن ها به توانایی جراح بستگی دارد البته کیفیت تیغه ها در مطلوب بودن نتیجه عمل اثبات شده است و باید به این مساله هم توجه شود